La, nyapo?
Iku paling sing kapikiran menàwà sampéyan maca iki.

Nyapo ngeblog ing kéné? Ya amargà aku manungsà sing cukup nganggur kanggé ngetak-ngetik ora jelas ing jaringan blog ubé, sing aseliné aku déwé ‘ra seneng jalaran bàsà sing digawé basa inggeris, mlebu-log gawé SSL sing sertifikaté ora valid alias ngisi ngawur (nanging, saiki wis didandani), lan sing paling utama, temaé ora isà diganti sakarepé.

Iku kakurangané. Kalebihané iki gawé ranah ub.ac.id, sing aku saiki kuliah ing kéné. Lan masalah kacepatan, kudué luwih cepet jalaran peladèné ana ing Malang karo iki gawé jaringan IIX. Kacepatan iku ugur teori, amargà akèh faktor ora genah lan akèh sing aku ora isa dak jelasné siji-siji.

Kopibec?
Wujud apa iku? Apa kaya kopi campur lemper?

Sing jelas duduk iku!

Iki saka singkatan: Karo Pamikiran sing Becik. Dadhi slogané Bayu ing Ubé. Mikir dhisik terus ngetik. Iku idé apik sing isà dadhi singkatan becik lan anggarai sabèn-sabèn manungsà duwé hak sing dasar nanging duwé batásan sing jelas. Duduk asal gedhabus ora jelas. Masio yèn ànà sing ‘ra genah, bakalan metu revisi sing luwih dimangerti.

Aku pingin mèlu omong!
Piyé caraé?

Sampéyan isà mèlu gedhabrus ing kéné. Saben negara duwé aturan, ing kéné uga. Sampéyan kudu ngerti lan maca bagian iki apik-apik dan kalem-kalem ora kasusu lan dadhie ‘ra perlu daksikut.

Sampéyan kudu maca lan jajal dhisik, nganti nabrak gedhèk, apa sing ing layang ing sampéyan pingin gedhabrus. Kaya prinsip kopibec, sampéyan kudu mikir disik, sidho apa ora kirim layang marang aku.

Aku maca saben gedhabrusan siji-siji lan bakalan langsung nendhang gedhabus sing kaléwat nyasar utawa pariwarta ora genah. Ing iku aku bakalan nyunting saperluné gedhabrusan sampéyan nanging ora ngubah maksudé sampéyan sadurung daksetujui.

Khususé pariwarta sing ora genah, aku duwé tukang sing becik jaga lawang dalan cilik menyang gedhabus sing daksetujui. Ojo mikir sampéyan ngirim gedhabus lewat robot, mesin, utàwà sekrip otomatis, jalaran bakal langsung dibedil karo dibui ing tempat sampah lan bakalan kaguwak pas ‘wis wayahé.

Protès? Gedhabrus ing ngisor!