Bayu Ing Ubé akeh-akeh ditulis ing basa Jawa Ngoko logat Mataraman Blitar gawé karakter standar latin lan enkoding UTF-8 ugà gawé tanda-tanda waca, ben àpà sing dikarêpaké Bayu Ing Ubé, dingertèni karo sampéyan.

Ing ngisor iki ana tanda waca sing umum digawé karo Bayu Ing Ubé.

Simbol Dec Hex Cara maca Conto English
Éé 201/233 U+00C9/U+00E9 /eː/ Jaré bapak Father said
Èè 200/232 U+00C8/U+00E8 /ɛː/ Èmbèr plastik Plastic bucket

Sing iki arang digawé:

Simbol Dec Hex Cara maca Conto English
Êê 202/234 U+00CA/U+00EA /əː/ Kêrtas kuning Yellow paper
Åå 192/224 U+00C5/U+00E5 /ɔː/ Ànå saté Satay is available

Kode Dec (Desimal) kanggé menawa sapéyan kapingin gawé simbol ing papan ketik gawé kode kunci Alt, yaiku mencèt tombol [Alt]+[Kode Dec] ing papan ketik. Biasaé ing sistem Windows. Saumpama, simbol “é“, yaiku [Alt]+[2]+[3]+[3].

Kode Hex (Heksadesimal) kanggé menawa sapéyan kapingin gawé simbol ing papan ketik gawé kode kunci Unicode, yaiku mencèt tombol [Shift]+[U]+[Kode Hex] (mari tanda “+”) ing papan ketik. Biasaé ing sistem Linux. Saumpama, simbol “è“, yaiku [Shift]+[U]+[E]+[8] (Angka “0” ing ngarep isa diliwati).

Ana sing bingung? Ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!