ADB Screencap - Acer Z120 - 2015-07-20 143109-743 - 480x720

Artikel Iki lanjutan saka tulisan “Mlebul Shell wèké Android“. Menawa bingung waca dhisik wacanan iku.

Aku kapingin nangkap layar saka hapé Android wèkku langsung menyang laptopku. Cara biasa gawé jalan pintas asali ing hapé rada’ gawé sebel. Hapéku Acer Z120 iku duwé jalan pintas kanggé iku, yaiku mencèt tombol daya lan volume suara ngisor. Nanging, manawa kaping bolak-balik, cara iki uga gawé linu ing driji, jalaran tombolé lumayan cilik lan atos. Amarga iku aku golek piyé cara aku ora perlu nenet tombol ngarakné tatu iku.

Katemu cara iki. Gawé adb.

adb shell screencap -p /sdcard/layar.png
adb pull /sdcard/layar.png
adb shell rm /sdcard/layar.png

Iku ceritané, adb nagkap layar terus disimpan ing /sdcard/layar.png, disalin, terus dihapus.

Piyé yén ara ana ruang manèh?
Lah, iku masalah.

Untungé iki isa langsung disalin menyang berkas.

adb shell screencap -p > layar.png

Lah, kok rusak? Kayaé adb shell iku ngubah EOL sing ketangkap saka LF (Line Feed, ‘\n’, 0x0A) menyang CR+LF (Carriage Return Followed by Line Feed, ‘\r\n’, 0x0D0A). Jalaran iku, sadurungé disimpan menyang berkas, diubah disik,

adb shell screencap -p | sed 's/\r$//' > layar.png

utawa gawé perl,

adb shell screencap -p | perl -pe 's/\x0D\x0A/\x0A/g' > layar.png

menawa gawé sed ora mempan.

Menawa bingung utawa ana tambahan liya, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: