Android Developer Tools

Aku duwé Acer Z120. Hapé iku gawé sistem operasi Android. Lumayan isa dak gawé dolanan lan komputer cekelan menawa aku mlaku-mlaku uga ora gawa komputer jinjing.

Jalaran iki iku Android, piyé yèn menawa aku kapingin akses isié hapéku ing terminal. Maksudku kaya black magic ing Linux. Lah, ing Android iku ana Android Debug Bridge sing isa disingkat ADB. Iku kanggé ngakses jeroanné komputer Android.

Ayo masang.
Sadurung iki, sampéyan kudu nguripi “Debugging USB”, disik. Saben hapé beda. Yèn ing Acer Z120, iku ana ing “Opsi Pengembang”. Mari iku, langsung waé masang. Oh, ya iki kanggé Ubuntu.

sudo apt-get install android-tools-adb

Ojo lali mènèhi sandi root kanggé sudo.

Kanggé akses, sapéyan ketik adb shell.

$ adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: insufficient permissions for device

Lah, ana apa iku?

Iku jalaran sampéyan ora duwé izin ngakses hapé. Mangkané sampéyan kudu nglakuné layanan iki pas dadhi root gawé sudo.

sudo adb start-server

Iku isa waé dilakuné pas dadhi pengguna biasa. Nanging, bakal panggah ora isa éntuk akses menyang hapé.

Jajal.

$ adb shell
shell@android:/ $

Sip!

Kok kaya repot.

Setuju iki ngrepotaké. Jalaran kudu mlaku kaping loro. Sing kasiji kanggé nguripné layanan dadi root, terus baru isa ngakuné ing pengguna biasa.

Pertama-tama, cek daftar perangkat.

$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 0502:3472 Acer, Inc.

Iku ketara kode produsen 0502 lan perangkat 3472.

Terus gawé berkas /etc/udev/rules.d/51-android.rules pas dadhi root.

SUBSYSTEM=="usb",
 ATTR{idVendor}=="0502",
 MODE="0666"

Iku kudu siji baris. Iki dak tugel bèn pénak kawaca.

Terus muat ulang udev,

sudo udevadm control --reload-rules
sudo service udev restart

lan masang-copot perangkat sampéyan.

Jajal.

$ adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
shell@android:/ $

Saking sip!

Tambahan.
Bèné liwih penak, menawa perangkat sampéyan ora ugur kaya hapéku, iki daftar lengkap perangkat kanggé udev jaré USB Vendor IDs ing dokumentasi Android.

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0e79", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0502", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0b05", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="413c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0489", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="091e", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="24e3", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2116", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0482", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="17ef", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1004", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="22b8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0409", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2080", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0955", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2257", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10a9", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1d4d", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0471", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04da", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1f53", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04dd", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0fce", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0930", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="19d2", MODE="0666"

Menawa bingung utawa ana tambahan liya, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: