Bluetooth Stereo Headset C8 Lubuntu

Aku ana wujud headset Bluetooth sing duwé jeneng C8. Lumayan apik, saliyané bateraié ugur duwé umur satengah jam. Wingi aku jajal masang ing laptopku (jajal waca “Lubuntu ing Acer Aspire V5-132“). Kabeh normal, saliyané kudhu gawé copcopan Bluetooth tambahan jalaran gawanan ora isa ngrasakné ana wujud Bluetooth liya (Tambahan 2015-01-24: Aku uwis nemu cara ngatasi ing “Gawé Mlaku Bluetooth Gawanan Acer Aspire V5-132 ing Lubuntu“).

Pas dak jajal “Audio Sink”, yaiku fungsi bené suara saka pelantang ing laptop pindah menyang headset Bluetooth, iki ora isa. Aku nemu galat: Audio Sink: Stream Setup Failed, saka Blueman, program tukang ngatur Bluetooth gawanané Lubuntu.

Lah, mari ngono aku nemu cara dandani masalah iku. Sing kasiji, pasang pulseaudio sing ana modul bluetooth,

apt-get install pulseaudio-module-bluetooth

terus uripno gawé perintah:

pactl load-module module-bluetooth-discover

Mari iki langsung isa dijajal. Sampéyan uga isa nambah perintah iki ing berkas awal sapéyan.

Tambahan.

Menawa iki ugung isa mlaku, sampéyan isa nyunting berkas /etc/bluetooth/audio.conf pas dahi super user.

Ing bagian [General] atur Disable=Socket.
Ing bagian [Headset] ubah HFP dadhi to HFP=false.
Lan ing [A2DP] atur SBCSources=1 uga MPEG12Sources=0.

Mari ngono,

sudo restart bluetooth
sudo alsa force-reload

Menawa bingung utawa ana tambahan liya, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: