Linux Windows

Ora kaya Windows, Ubuntu — sala siji distribusi GNU/Linux — menawa kapingin nyeluk komputer liya kudu gawé alamat IP, lan ugur iku. Menawa kapingin nyeluk gawé celukan sing isa dingertèni manungsa, kudu jelasné dhisik ing /etc/hosts. Isié kaya iki:

192.168.1 komputerkeren
192.168.2 kayakeren
192.168.3 jarekeren

Menawa kapingin nyeluk, ugur:

$ ping komputerkeren

Lah, menawa ora ana, bakal:

ping: unknown host komputerkeren

Dadhi sampéyan kudu ngisi kabeh sing jeneng komputer ing jaringan sampéyan saben-saben komputer. Répot, toh?

Ana pilihan liya, yaiku masang peladen DNS sing nyekeli masalah nerjemahné jeneng menyang alamat IP. Nanging, sampéyan, ya, panggah kudu ganti catetan saben alamat IP iku ganti. Piyé yen jaringan gawé DHCP?

DHCP?

Iya, DHCP. Iku, loh, Dynamic Host Configuration Protocol, wujud protokol sing duwé tugas ngisi-ngisi lan wènèhi alamat IP saben-saben komputer ing jaringan menawa sapéyan kaliwat karépotan ngisi siji-siji alamat IP saben komputer.

Saben nyambung menyang jaringan, komputer ana kemungkinan isa bedha alamat IP-é. Iki bakal gawé ruwet pengurus peladen DNS, jalaran, ya iku, saben nyambung alamaté ganti terus. Asliné ana program sing isa ngawasi iku. Nanging iku kudu kapasang lan diatur, seringé bédha saben jaringan.

Solusi.

Ana metode, sing luwayan standar kanggé masalah iki yaiku gawé NetBIOS, Network Basic Input/Output System. Komunikasi metode iki ana ing lapisan sesi ing model OSI, ya sangisoré presentasi lan aplikasi. Dadhi kaya jenengé, wujud iki satingkat karo BIOS, lah.

Masio isa digawé nyeluk-nyeluk jeneng komputer ing jaringan, NetBIOS iku dudu protokol jejaring. Jalaran iki ugur API Application Programming Interface — kanggè aplikasi liya ing komputer sing bédha-bédha.

Ayo masang.

Ing Ubuntu, NetBIOS ora isa langsung diceluk. Sapéyan kudu masang paketé dhisik. Paket iki duwé jeneng winbind.

sudo apt-get install winbind

Uga, ojo lali ganti pengaturan bené Ubuntu nyeluk winbind kanggé goleki jeneng komputer.

sudo nano /etc/nsswitch.conf

Ganti tambahi parameter ing hosts karo wins.

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns wins

Lan, jajal saka komputer liya,

$ ping komputerkeren

Sip!
Jajal saka komputer dhéwé,

$ ping komputerliya
ping: unknown host komputerliya

Badhala!
Ora kena!

La, kanggé iki sampéyan kudu uga masang libnss-winbind.

sudo apt-get install libnss-winbind

Dijajal.

$ ping komputerliya
PING komputerliya (192.168.0.191) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.191: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from 192.168.0.191: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.621 ms
64 bytes from 192.168.0.191: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.745 ms

Sip dobêl!

La, iku saka aku. Menawa bingung, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: