lubuntu-tux-music

Aku duwé kolèksi lagu sing akèh. Lumayan, selikur giga’an ing rong èwua’an berkas. Menawa dak dheleng isa nganti luwih saka enem dina ugung mari. Hé, hé.

Aku uga duwé hobi nyimpen sing wujud FLAC (diwaca /ˈflæk/), Free Lossless Audio Codec. Saka judulé iku katara ora padha karo MP3, toh. Ing MP3, ing alasan panghematan ukuran, akèh frekuensi suara sing diguwak, biasaé sing jaré ora krungu karo wong umum, sing garai menawa sapéyan duwi kuping apik, bakal nemu menawa suara sing mentu ora pati apik.

Ora menawa FLAC. Ing FLAC, kabeh suara iku kasimpen . Iki kasebut lossless. Iku sing garai ukurané luwih gedhi. Iya, kawaca, toh, kualitas iku musuhan karo ukuran.

Lah, nanging ora abeh perangkat isa maca FLAC iki. Kaya MP3 Player murah 35-ewuan sing dik wingi dak tuku. Lumayan, wujud murah kualitasé lumayan. Jalaran iku, aku kudu ngubah menyang wujud MP3 bené isa dak rungukné ing dalan.

FLAC meyang MP3.

Pasang paket sing dibutuhné:

sudo apt-get install libav-tools

Terus, nano flac2mp3, lan isi karo iki

#!/bin/bash
for f in *.flac; do
    avconv -i "$f" -qscale:a 0 "${f[@]/%flac/mp3}"
done

Ojo lali dadhi eksekusi: chmod +x flac2mp3.

Cara ngubah:

./flac2mp3 /lajur/menyang/*.flac

Ngentèni ngati mari.

Menawa kapingin MP3 sing duwé bitrate 320 kBit/s, bagian -qscale:a 0 sampéyan ganti menyang -c:a libmp3lame -b:a 320k. Ugur sampéyan sing duwé kuping becik isa krungu bedhaé.

Berkas APE Tunggal.
Apa iku APE?

APE iku akhiran berkas sing didhuwèni karo Monkey’s Audio. Iki kaya FLAC, padha-padha lossless, nanging bedha. Menawa FLAC iku duwé lisensi Open-Source, yaiku GPL lan BSD, APE ugur lisensi Freeware.

Lah, kadang berkas loro iku kasimpan dadhi siji berkas gedhi, biasaé sak CD. Bakal gawé sebel menawa ugur kapingin krungu saji lagu kudu muter sak album. Jalaran iku kudhu dak pecah dadhi ukuran cilik-clik.

Iki gawé repositori saka deb-multimedia.org, jalaran pustaka sing dibutuhné, yaiku libmac2 ora ana ing repositori standar Ubuntu. Langsung waé:

sudo echo "deb http://www.deb-multimedia.org \
stable main non-free" \
> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list
sudo apt-key adv --keyserver \
keyserver.ubuntu.com --recv-key 1F41B907
sudo apt-get update

Mari ngono masang paket sing dibutuhné.

Masang alaté.

sudo apt-get install cuetools shntool

Masang pustaka APE.

sudo apt-get install libmac2

Masang pustaka FLAC lan WAV

sudo apt-get install flac wavpack

Menawa cara dhuwur iku suwi, jajal salin cara sing dadhi siji:

sudo echo "deb http://www.deb-multimedia.org \
stable main non-free" \
> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list
sudo apt-key adv --keyserver \
keyserver.ubuntu.com --recv-key 1F41B907
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
cuetools shntool libmac2 flac wavpack

Mecah berkas APE.

cuebreakpoints *.cue | shnsplit -o flac *.ape

Ngubah menyang FLAC.

cuebreakpoints *.cue | shnsplit -o flac *.flac

Parameter -o iku dadhi tetenger wujud dadhié. Ganti dahi wav menawa kapingin ing WAV.

Saiki wis ana berkas FLAC akèh. Nanging, kok ora ana judul lan jenenng sing nyanyi? Iku jalaran info-tag ing berkas CUE sing biasaé dadhi siji kari berkas iku ugung dilebukné menyang berkas. Isa waé dilebukné siji-siji, tapi iku isa garai kapalan. Kecuali sapéyan sregep, cara iku ora apa-apa. Nanging aku luwih seneng cara iki:

cuetag *.cue split-track*.flac

Lah, wis mari, toh? Menawa kapingin menyang MP3, caraé ana ing dhuwur wau.

Menawa kapingin ugur diubah menyang siji berkas FLAC gedhi, isa gawé iki:

shntool conv -o flac *.ape

La, iku loro saka aku. Menawa bingung utawa ana tambahan liya, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: