Aku duwé kasenengan gawé program cilik sing duwé jeneng nohup sing sistem Linux. Akèh distribusi wis duwé wijud iki. Barang iki duwé guna nangkap kasil stdout saka program liya lan ora nuruti perintah SIGHUP sing dikirim menyang terminal, saumpama sambungan nutup, yen gawé SSH kanggé nyambung ing komputer sampéyan.

$ nohup program.sh

Sing metu

nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'

La, nohup.out ditulisi kasil saka nohup iku lan ora ana tampilan sing metu sing layar sapéyan. Menawa kapingin maca kasil proses iku, sampeyan gawé cat, nano, vi, utawa tail menyang nohup.out iku.

Repot!
Ya, repot.

Sapéyan kudu kerja kaping loro. Apa manèh menawa ana komputasi sing kasilé ana ing pirang-pirang jam utawa dina utawa pasaran (Aku tau wayah itu, hé, hé). Iku jalaran kudu ngetik bolak-balik perintah, sumpama gawé cat yaiku maca kabè kasil:

$ cat nohup.out

Gawé lèdèh tangan.

Cara ringkes.
Ayo gawé penak!

Ana loro cara penak sing isa sampéyan gawé. Iya, ana loro!

Cara kasiji.
Muter perintah bolak-balik ing wayah pirang detik.

$ while true; do clear; cat nohup.out; sleep 5; done

Perintah iku bakal ngresik’i layar lan nglakukné perintah cat sing diputer saben 5 detik. Ganti dadhi wayah ing detik liyah ing angka mari sleep. Kakurangané, layar bakal momot bolak-balik berkas nohup.out sing menawa sampéyan gawé sambungan SSH, bakal nambah waktu kanggé metu ing layar amarga kabeh isié kacekel.

Cara Kaloro.
Nangkap ugur bagian buri saumpama berkas nambah.

$ tail -f nohup.out

Perintah tail duwé guna nangkap bagian buri berkas lan argumen -f gunaé ngongkon tail kanggé nangkap ugur bagian buri saumpama berkas nambah. Iki kanggé dudohi yen ana kasil stdout sing ditambah karo nohup menyang nohup.out.

Saka cara kaloro, iku isa didahèkné siji karo nohup.

$ nohup program.sh & tail -f nohup.out

Iki, liyaé nohup uga isa kanggé program liya, saumpama md5sum, kanggé priksa checksum berkas.

$ md5sum -c checksum.md5 >> kasil.log & tail -f kasil.log

La, iku loro saka aku. Menawa bingung utawa ana tambahan liya, ojo sungkan gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: