Wingi, aku lan Mas Zulhaj èkèr-èkèran masalah perintah quit lan exit ing program, endi sing luwih becik. Mas Zulhaj ngomong menawa exit iku luwih apik, nanging aku milih menawa quit iku luwih asyik.

Alasané, jajal deleng iki:

Typing home keys hand position

Iku papan ketik US Standard sing digawé karo Indonesia uga cara ngetiké. Jajal sampéyan ngetik quit.

USKeyboard Quit

Lan ngetik exit.

USKeyboard Exit

Iku katara menawa quit ugur gawé bagian duwur papan ketik tinimbang exit. Iki gawai luwih cepet lan luwih satitik garai kèju, jalaran exit kudu mindah driji saka duwur menyang ngisor terus duwur manèh.

Iku jaréku.

Ana Aturané.
Ora nganti ngono.

Pas ngrancang sistem utawa program saben sistem oprasi duwé aturan, utawa sing luwih kasebut panduan, kanggé antar mukaé. Iki kanggé bèn saben-saben aplikasi sing mlaku ing sistem opreasi iku konsisten lan padha kabèh sing duwé tujuan ngurangi karuwetan uga mènakné pengguna kanggé sinau program sampéyan.

Kanggé sistem Windows, perintah kanggé mateni program duwé jeneng exit. Iki kasebut ing panduan “Menus (WIndows) – Microsoft’s Design apps for the Windows desktop“. Menawa ing Mac, istilah sing gawé yaiku quit lan kudu kawaca Quit JenengApp jaré “OS X Human Interface Guidelines” ing bagian “The App Menu”. Kanggé Gnome GUI ing sistem Linux, malahan quit lan exit ana makna sing bedha jaré “GNOME Human Inferface Guidelines” versi 2.2.3 bagian “File“.

Makna.
exit lan quit duwé makna sing bedha.

  • Exit — Ing rasa sing diéntuki, menawa iku exit, wujud iku bakal murup manèh, ora langsung mati. Uga saka kamus bahasa Inggris, menawa exit iku ugur sampéyan sing ngaléh nanging program isa waé panggah mlaku;
  • Quit — Program bakal langsung mati kabèh, ora ugur pindah ing latar belakang.

Iki ugur rasa. Nanging iki bakal dadhi sugesti akèh wong sing gawé.

Wawusanan.
Ayo gawé wawusanan!

Menawa gawé program, sampéyan kudu mèlu aturan sing digawé karo alasan ing duwur. Iku uga ana rasa sing kétok saka pamilihan istilah-istilah sing digawé. Muga-muga iki duwé guna kanggé sampéyan menawa ngrancang aplikasi.

Bingung utawa ora setuju? Gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Catetan.
Do we “exit”, “quit” or “close” an application?” yaiku salah siji diskusi sing isa sapéyan waca. Ing kana ana akèh panjelasan sing apik masalah iki.

Uga…

“Semoga Allah menerima (amalan-amalan) yang telah aku dan kalian lakukan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk (orang-orang) yang kembali (kepada fitrah) dan (mendapat) kemenangan.”

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435H.

Tagged with: