Ana crita aku duwé berkas sagunung ing jero direktori sing ana ing jero direktori liyané. Dadhié multilevel direktori. Ing basa umum kasebut ana ing “directory tree“.

Aku kapingin ngecek menawa berkas-berkas iku wis bener utawa ngawur. Cara sing biasa aku gaé iku gawé md5sum sing metungul ing wujud berkas md5 kanggé checksum utawa mriksa apa rangkuman berkas iku padha karo aslié. Perintahé yaiku:

$ md5sum *

Terus metu rangkuman md5 ing layar lan isa ditangkap menyang berkas:

$ md5sum * > checksums.md5

Ana masalah.
Cara iku ugur mempan ing berkas SIJI direktori.
Yèn kapingin sing jero-jeroé?

Ana cara liya. Iki butuh find lan xargs kanggé aksié.

$ find * -type f -print0 | xargs -0 md5sum > checksums.md5

Sing kari, dipriksa, berkasé utuh apa ora.

$ md5sum -c checksums.md5

Moga-moga ora ana sing cuwil.

Bingung? Gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: