Oh ya, Minecraft. Dolanan komputer sing gambaré kaya dingdong zamanku cilik, kotak-kotak. Nanging lumayan abot menawa komputermu kaya komputer zamanku cilik.

Minecraft iku dipublikasi karo Mojang AB saka Swedia. Dolanan iki tujuanné gawé bangun kotak-kotak sing isa dibentuk kaya omah lan wujud liya uga ana pertanian lan peternakan. Lumayan sederhana, menawa sampéyan tau dolanan “Harvest Moon”, ya kaya iku. Kecuali iki ana awan lan wengi uga ana dedemit sing isa garai sampéyan mati.

Ing kéné ana dunya sing isa sampéyan tekani. Ujungé adhoh. Kuat-kuatan komputer sampéyan. Malahan iki luwih gedhi tinimbang Bhumi. Jaré dk221 saka mcblocks.net (“The maximum size of a Minecraft world!“) isa nganti 4.080.576.000 km2 menawa siji blok iku siji meter persegi. Lan sing lucu, akeh-akeh saka sing gawé iku ora nganti 40.000 blok.

Masang Peladen.
Piyé caraé?

Minecraft iku gawé Java, lan jalaran iku isa digawé ing akeh perangkat. Isa Windows, uga isa Linux. Lah, menawa peladené uga.

Turuti dalan iki:

 1. Cek menawa sistem sampeyan ana program Java. yum install java, ing keluarga RedHat, utawa sudo apt-get install oracle-java7-installer, ing keluarga Debian. Ojo lali cek versi Java sampéyan ing cara: java -version, kudué metu “Java version 1.7” utawa versi sing luwih duwur.
 2. Unduh peladen versi anyar ing situs resmié Minecraft, pilih “Multiplayer Server”. Ing kono ana sing jenenge “minecraft_server.x.x.x.jar”, x.x.x iku versié, pilih sing sing apik jarému;
 3. Simpan ing direktori sing sampéyan karep. Terus lakokno ing cara:
  $ java -jar minecraft_server.x.x.x.jar
 4. Terus sampéyan patèni ing cara tekan [CTRI]+C ing papan ketik sampéyan;
 5. Ing direktori iku kudué metu berkas sing jènèngé server.properties sing isa diubah kanggé pengaturan peladen;
 6. Tambahan jeneng sampeyan ing ops.txt, bêné sampéyan isa dadi OP (Ora jelas iki apa, tapi kayaé OPerator).
 7. Sampéyan lakokné maneh program iku.

Ana masalah.
Piyé menawa komputer mati?

Ya, sampéyan lakokné proram iku manèh. Repot! Jalaran iku, program iku yèn didadhekné daemon waé. Iku loh, sebangsaé service ing Windows. Ana akeh cara, nanging iki sing dak seneng.

Sing pertama, pindah direktori program sampeyan menyang /etc/minecraft-server/ lan ganti minecraft_server.x.x.x.jar dadhi minecraft_server.jar.

Terus gawé sekrip ing /usr/bin/minecraft-server kanggé nglakokné program gawé sekrip.

#! /bin/bash

# Provides:     Minecraft Server
# Short-Description: Minecraft Server
# Description:    Starts the Minecraft Server.
# Version:      1
# Revision:     0

# Author:  Bayu Aditya H. <b@yuah.web.id>
# Languange: Indonesian (ind)
# Created:  Sunday, 01 December 2013, 18:46:28 UTC+7

NAME=minecraft-server
DESC="Minecraft Server"
PROGDIR=/etc/minecraft-server/
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid

# Make sure only root can run the script
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "$DESC harus dijalankan sebagai root" 1>&2
  exit 1
fi

# Check if already running.
if [ -e $PIDFILE ]
  then
  echo "$DESC telah berjalan."
  ps -p $(cat $PIDFILE) > /dev/null
  [ "$?" = 0 ] && exit 1
fi

# Starting running Minecraft Server
CWD=$(pwd)
cd $PROGDIR
echo -n "Menjalankan $DESC..."
touch $PIDFILE
sh -c "java -jar minecraft_server.jar -d64" &
  echo $! > ${PIDFILE}
cd $CWD

Uga ing /etc/init.d/minecraft, kanggé nguripné daemon.

#!/bin/bash
#
# minecraft  This shell script takes care of starting and stopping Minecraft Server
#
# chkconfig: - 80 20
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: Minecraft Server
# Short-Description: Minecraft Server Daemon
# Description:    Starts the Minecraft Server daemon.
### END INIT INFO

# Author: Bayu Aditya H. <b@yuah.web.id>

NAME=minecraft-server
DESC="Minecraft Server"
DAEMON=/usr/bin/$NAME
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
LOCKFILE=/var/lock/subsys/$NAME
PROGDIR=/etc/minecraft-server/

# Exit if the package is not installed.
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Run as root if RUNNING_USER is not set.
[ "$RUNNING_USER" = "" ] && RUNNING_USER=root

# Source function library.
  . /etc/init.d/functions

do_start() {
  # Check if daemon is already running.
  if [ -e $PIDFILE ]
  then
  ps -p $(cat $PIDFILE) > /dev/null
  [ "$?" = 0 ] && return 1
  fi

  echo -n "Please wait ..."
  touch $PIDFILE
  chown $RUNNING_USER $PIDFILE
  [ -e $PROGDIR ] && chown -R $RUNNING_USER $PROGDIR

  echo -n "Starting $NAME ..."
  su -c "$DAEMON" $RUNNING_USER
  RETVAL=$?
  echo
  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch $LOCKFILE
  return $RETVAL
}

do_stop()
{
  # Check if pidfile exists
  [ ! -e $PIDFILE ] && return 1

  echo -n "Stopping $DESC ..."
  kill $(cat $PIDFILE)
  RETVAL=$?
  echo
  [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $LOCKFILE
  return $RETVAL
}

case "$1" in
 start)
  do_start
  ;;
 stop)
  do_stop
  ;;
 status)
  status -p $PIDFILE "$NAME"
  ;;
 restart|force-reload)
  do_stop
  do_start
  ;;
 *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  ;;
esac

:

Saiki sampeyan isa ngakukné ing cara

#/etc/init.d/minecraft start

Uga mateni ing cara

#/etc/init.d/minecraft stop

Lan mateni uga langsung nguripné

#/etc/init.d/minecraft restart

Ojo lali dadhi root.

Bingung? Gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: