Artikel Iki lanjutan saka tulisan “Nguripné Layanan Windows saka Linux“. Menawa bingung waca dhisik wacanan iku.

Matèni Komputer Windows saka Linux?
Ketaraé biasa, toh?

Pancen, menawa sampeyan biasa ngelakuni iku, hé, hé. Naging ora biasa menawa iku ora karo mlebu shell-é sistem operasi. Ing Windows ana layanan, utawa service, sing duwé judul “TlntSvr“, sing nglakuni protokol telnet kanggé sambungan adhoh ing C.L.I. Nanging iku luwih sering dipateni lan dialangi karo sing duwé sistem.

Padahal, gawé iku, menawa wis mlebu isa nglkoni apa waé ing komputer iku. Kaya ngubah berkas, guwang berkas, nambah berkas, nglakuné program, uga nguripé layanan.

Untungé ana cara liya. Tapi, ing sistem Linux sampeyan kudu wis ana paket samba. Menawa ora ana, jajal ketik sudo apt-get install samba-common ing keluarga Debian, utawa yum install samba ing keluarga RedHat.

Terus nglakuni iki.

Kanggé matèni komputer

$ net rpc shutdown -I ALMATIP -U JNENG%SANDI

Yèn sampéyan ogah SANDI ketara, isa dikosongi. Terus SANDI bakal ditakoni mari iku.

Conto

$ net rpc shutdown -I 192.168.63.27 -U bah
Enter bah's password:

Sampéyan uga isa tambahi argumen -f menawa yakin pingin mati, utawa -t 0 bené langsung mati, utawa -r yen pingin ugur mati terus urip manèh.

Bingung? Gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: