Ketaraé biasa, toh?

Pancen, menawa sampeyan biasa ngelakuni iku, hé, hé. Naging ora biasa menawa iku ora karo mlebu shell-é sistem operasi. Ing Windows ana layanan, utawa service, sing duwé judul “TlntSvr, sing nglakuni protokol telnet kanggé sambungan adhoh ing C.L.I. Nanging iku luwih sering dipateni lan dialangi karo sing duwé sistem.

Padahal, gawé iku, menawa wis mlebu isa nglkoni apa waé ing komputer iku. Kaya ngubah berkas, guwang berkas, nambah berkas, nglakuné program, uga nguripé layanan.

Untungé ana cara liya. Tapi, ing sistem Linux sampeyan kudu wis ana paket samba. Menawa ora ana, jajal ketik sudo apt-get install samba-common ing keluarga Debian, utawa sudo yum install samba ing keluarga RedHat.

Terus nglakuni iki.

Kanggé deleng layanan sing ana

$ net rpc service list -I ALMATIP -U JNENG%SANDI

Matèni layanan

$ net rpc service stop LAYANAN -I ALMATIP -U JNENG%SANDI

Nguripné layanan

$ net rpc service start LAYANAN -I ALMATIP -U JNENG%SANDI

Yèn sampéyan ogah SANDI ketara, isa dikosongi. Terus SANDI bakal ditakoni mari iku.

Conto

$ net rpc service start W32Time -I 192.168.63.27 -U bah
Enter bah's password:

Mari iku, ing ngisoré metungul daftar ora genah saka layanan sing ana.

Liyané
Ojo lali maca lanjutané iki ing “Matèni Komputer Windows saka Linux“.

Bingung? Gedhabrus ing ngisor!

Ojo lali, gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: