Wingi aku nemu mas Zulhaj nyetèl lagu ing Terminal. Iki ora gawé GUI, dadhié ugur ngetik perintah:

$ play *

Metu suara saka komputer. La, aku, ya, pingin.

Aku gawé Linux distro Ubuntu, lan aku luwih seneng gawé apt-get tiningbang kompilasi saka kode sumber, jalaran luwih ringkes lan cepet. Dadhié aku,

# apt-get install play

Nanging malah,

E: Unable to locate package play

Iya paket play ora ana.

Terus aku takon langsung. Jaré, iku jenengé xmms2, lan aku langsung,

$ apt-get install xmms2

Sip! Dadhi kena lan perintah play isa metu. Pas dak jajal ing lagu gawé kontèner mp3 malah dijawab:

play FAIL formats: no handler for file extension `mp3'

Loh, ora mlaku. Jalaran bingung, aku golèki ana apa. Lan aku nemu iku jalaran ana paket sing ugung dak pasang. Dadhié aku:

# apt-get install libsox-fmt-mp3 madplay

Kanggé masang libsox-fmt-mp3 lan madplay. Terus,

$ play *

Cihui! Mlaku! Ana suara saka komputerku. Saiki aku isa nyetèl lagu saka Terminal lan, sing apik, isa nguripné suara saka komputer adhoh gawé SSH.

Lumayan! Menawa sampéyan kapinging weruh kaya apa wujudé, aku ketik waé ing ngisor kaya apa wujud terminalé.

bayuah@gaweblog:/home/bayuah/Musik$ play *
play WARN mp3-util: MAD lost sync

Iki jare lagu.mp3:

File Size: 8.66M   Bit Rate: 323k
Encoding: MPEG audio   Info: 2013
Channels: 2 @ 16-bit   Track: 1
Samplerate: 44100Hz   Album: Albume Lagu
Replaygain: off     Artist: Aku Artis
Duration: 00:03:34.54  Title: Iki jare lagu

In:7.45% 00:00:04.52 [00:03:00.02] Out:9.46M [=====|=====] Hd:1.3 Clip:37.1k

Guna utawa ora guna? Gedhabrus ing ngisor!

Siji sing nyàto: Gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: