Dheleng! Artikel iki gawé aksara Jawa. Menawa peladèn sampéyan ora isa wènèhi wujud sing becik, iki bakalan ing wujud kotak-kotak utawa wujud liyané tinimbang karakter aksara Jawa sing dikarepaké. (Pitulung?)

Ngerti apa ora, menawa aksara wis mlebu standar Unicode, salah siji pengkodean karater sing digawé komputer kèt Oktober 2009, ngisi blok U+A980 ngati U+A9DF, ing terbitan Unicode 5.2.

Saka iku awak dhéwé isa nulis aksara Jawa ing karakter ora ugur gambar. Contoé Bayu ing Ubé ditulis ꦧꦪꦸ ꦲꦶꦁ ꦲꦸꦧꦺ. Apik, toh?

Nyapo kudu karakter? Gambar, apa ora malah apik?

Iya, gambar iku apik, nanging ora fleksibel. Iku panggah kaku dan gampang pecah, yen bitmap, menawa digedhekné ngati ekstrim. Lan karakter luwih hemat ukuran tinimbang gambar. Jajal gambar aksara jawa ing tulisan “Maca Buku”, saben karakter ukuran 10px kaping 20px ing 256bita ukuran, bakal dadhi sekitar 2Kbita kangge tulisan iku. Jajal dibandingé karakter. Saben karakter ukurane siji bita, bakal ugur dadhi ugur 9bita ukurané.

Panchen ing awal iki kudu masang kumpulan karakter dhisik. Nanging saterusé bakal luwih ènthèng. Liyané iku, luwih gampang ngatur karakter tinimbang gambar.

Nanging eman. Ing karakter Unicode iku, aksara pasangan ora ana. Dadhié ana ukara sing angèl ditulis kaya judul artikel iki. Jajal dèlèng aksara Jawa ing judul, ukara “Aksara” iku kudué ditulis “Ha-K-Sa-Ra”, gawé pasangan “Sa”. Nanging malah ditulis “HaK-Sa-Ra” utawa ꦲꦏꦾꦱꦫ. Macaé bener nanging iku salah.

Ya, iku ugur awal sing apik. Muga-muga ing versi sak wis iki, ana tambalan sing becik.

꧋ꦱꦶꦗꦶ ꦱꦶꦁ ꦚꦡ꧈ ꦒꦼꦣꦧꦼꦫꦸꦱꦾ ꦲꦶꦱꦾ ꦲꦺꦴꦂ ꦫꦲꦶꦑꦾ꧈ ꦏꦺꦴꦥꦶꦧꦼꦏꦾ꧉

Siji sing nyàto: Gedhabrus is our right, kopibec!