Ngerti ADSL? ADSL iku saka Asymmetric digital subscriber line, salah siji teknologi sambungan digital kanggé kabel telepon. Iki biasané digawé ing omah-omah kanggé sambungan internet. Salah siji operator sing terkenal, ya, Telkom Speedy.

Manuk dara?

Ya, manuk dara. Kewan sing duwé sayap kiwa lan tengen, jeneng kerèn Columbidae, lan omahé diceluk pagupon, biasa dipakani jangung utawo beras, uga sing biasané diedu balapan dara.

 Kaya ora nyambung?

Manuk dara iku dikongkon ngirim data menyang wilayah liya lan jenis pengiriman data iki wis duwé jeneng IP over Avian Carriers (utawa IPoAC) sing duwé definisi RFC 1149 saka Internet Engineering Task Force (IETF) lan dipublikasikan tanggal 1 April 1990.

Ide dasaré protokol iki, yaiku nyencang semacam pembawa data, iso Flash Drive utawa SD Card ing sikilé manuk lan dikirim menyang jarak sing adoh.

Kaya ngarang!

Eh, ora ngarang, ya! Wujud saka protokol iki wis dijajal, loh! Implemetasi sing eka (maksudé wujud lakoni sing nyata) ing 28 April 2001 karo Bergen Linux user group karo ngirim sanga paket, saben paket isié siji ping (ICMP Echo Request), menyang tlatah sing jaraké sekitar telung kilometer. Saka jajalan iku ugur papat respon sing teka, jan uelek.

Teknologi iku uga dijajal ing Afrika Kidul tanggal 9 September 2009. Tim marketing The Unlimited ngedu manuk dara gawé microSD karo sambungan ADSL-é Telkom SA ngirim data 4 GB data saka Howick menyang Hillcrest sing duwé jarak sekitar 60 km. Manuk menang ing rong jam, sanga menit, 57 detik. Ing wayah sing pada, ADSL ugur mari 4 persen.

Pancèn, banteré sambungan internet saiki luwuh kenceng tinimbang taun kapungkur. Nanging, ukuran media penyimpanan data saiki uga saking gedhé. Uga, gawé duwit kurang saka satus ewu wis entuk Flash Drive 16 GB, cilik pisan. Menawa dicencang ing sikilé dara isa digawé gawa nganti puluhan kilometer kurang saka telung jam, sekitar 13 Mbps. Luwuh murah, tinimbang sambungan internet ing kecepatan sing pada.

Bingung? Gedabrus ing ngisor!

Siji sing nyàto: Gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: