Ngangur-ngangur, aku jajal crontab. Arep jajal gawé program apik cilik iki kanggé ngakuné program liya otomatis ora gawé daemon.

Aku ngetik:

$ crontab -e

Kudué penak, jalaran iki gawé vi, program gawé nyunting teks ing terminal.

Nanging ora.
Paling jalaran aku sing ora paham piyé cara gawéné, utawo ànà masalah.

/bin/bash: q: command not found
shell returned 127
Press ENTER or type command to continue

Iku looping terus kaya sapa sing dhisik, pitik utawà endok, gawé mumet.

Terus aku nemu idé. Ganti waé tukang tulisé, alias editor. Aku seneng gawé nano, lan iki ora metu galat ing sistem sing dak gawé.

Kanggé sapisan tulis:

$ EDITOR=nano crontab -e

Nannging cara iki bakal gawé saking akeh sing ditulis. Amarga iku aku liwih milih gawé:

$ export EDITOR=nano

Lan, yèn pingin dimuat saben mlebu-log, tambahnó perintah export ing ~/.bashrc wèkmu.

Ya, kàyà saurungé, gedhabrus is my right, kopibec!

Tagged with: