Iki wis suwi. Wektu iku aku kapingin nganyari WordPress, jalaran wis lawas mesin sing dak gawé. Nanging, apa iku WordPress, apa sabangsané karo surat kabar sing diiderné karo tukang koran, iku?

Paling, i-ya.

WordPress yaiku sawijining aplikasi sumber terbuka sing digunakaké minangka mesin blog. La, blog iku kaya surat kabar iku, lan kaya sing sampeyan waca iki.

Balik maneh. Saben nganyari, aku tinemu iki:

WP Connection Information 3.4.2 jv_ID

Menawa sapisan iki ora apa-apa. Nanging menawa kaping akèh, ya bakalan gawé walèh.

Mangkané iku ana cara, sing penak, jaré Codex WordPress, yaiku nyimpen catetan sambungan FTP ing wp-config.php, berkas pengaturané Worpress. Kaya iki:
[php]
define(‘FS_METHOD’, ‘ftpext’);
define(‘FTP_BASE’, ‘/jalur/menyang/wordpress/’);
define(‘FTP_CONTENT_DIR’,
‘/jalur/menyang/wordpress/wp-content/’);
define(‘FTP_PLUGIN_DIR ‘,
‘/jalur/menyang/wordpress/wp-content/plugins/’);
define(‘FTP_PUBKEY’,
‘/home/jenenge/.ssh/id_rsa.pub’);
define(‘FTP_PRIKEY’, ‘/home/jenenge/.ssh/id_rsa’);
define(‘FTP_USER’, ‘jenengé’);
define(‘FTP_PASS’, ‘sandi’);
define(‘FTP_HOST’, ‘ftp.example.org’);
define(‘FTP_SSL’, false);
[/php]

Nanging, yen kanggé aku, aturan iki wis cukup, ora perlu akeh-akeh, menawa ‘ra perlu:

[php]
define(‘FS_METHOD’, ‘ftpext’);
define(‘FTP_BASE’, ‘/jalur/menyang/httpdocs/’);
define(‘FTP_USER’, ‘jenengé’);
define(‘FTP_PASS’, ‘sandi’);
define(‘FTP_HOST’, ‘host-ftp’);
define(‘FTP_SSL’, false);
[/php]
Ana masalah? Jajal kelongi siji-sji bagian iku.

Siji sing nyàto: Gedhabrus is our right, kopibec!

Tagged with: