Ini Contoh Surat Kuasa Mengenai Perkara Wanprestasi

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

MIYANTO SUTHEO, pekerjaan: wartawan, bertempat tinggal di Jalan Kalen 104, Lowokwaru, Malang;

dengan ini memberi kuasa kepada:

ANANG FAHRI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Panjaitan  No. 145 Malang;

khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat mengenai perkara wanprestasi yang diajukan oleh Juliaman Amin.

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, menerima, meminta, mengajukan dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan, memori-memori, kesimpulan-kesimpulan, meminta pengangkatan sita jaminan, mengajukan atau menolak saksi-saksi, dapat mengadakan perdamaian dengan segala syarat yang dianggap baik oleh yang diberi kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan, meminta dihentikan eksekusi, dapat mengambil segala tindakan penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatau pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi.

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini kepada orang lain.

 

Malang, 17 Mei 2018

Penerima Kuasa  Pemberi kuasa,

 

 

ANANG FAHRI, SH                 Meterai                  Miyanto Sutheo