Dasar Pengambilan Keputusan Yang Tepat

Menurut George R. Terry

  • 1. Intuisi : Suatu proses bawah sadar/tdk sadar yang timbul atau tercipta   akibat pengalaman yang terseleksi
  • 2. Pengalaman : Pengalaman seseorang dapat mempekira-kan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik-buruknya   keputusan yang akan dihasilkan
  • 3. Fakta :Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik
  • 4. Wewenang : Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pim-pinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya.
  • 5. Rasional : Keputusan yg dihasilkan ber-sifat objektif, logis, lebih transparan, kon-sisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, shg dpt dikatakan mendekati kebenaran atau se-suai dgn apa yg diinginkan.