Be the World Class Entrepreneurial University

Genap sudah Univ Brawijaya 51 tahun berdiri  dan melayani neger ini, generasi ke-51 merupakan generasi emas untuk menjadikan world class entrepreneurial university , Sesuai dengan visi UB: ”Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, Continue reading Be the World Class Entrepreneurial University

kontes blogmetrics universitas brawijaya

saya tadi sempet melihat sekilas tentang baliho bahwa ada kontes blogmetrics di blogmetrics.ub.ac.id setelah saya buka,,mungkin tutorial inibermanfaat bagi temen2 nahh bagi temen yang berminat untuk mengikuti blogmetrics UB, berhadiah lho,, periode Juni-desember dengan syarat-syarat dibawah ini :  

kumpulan kata-kata mutiara motivasi

¡ɟlǝsɹnoʎ ǝq ‘nɯıɹıp uɐʞnq ƃuɐʎ ƃuɐɹoǝsǝs ıɐʇuıɔıp uɐʞɐ nɯɐʞ ‘nɯıɐʞnʎuǝɯ ƃuɐɹoǝsǝs uıƃuı ɐuǝɹɐʞ ɐʎuɐɥ ɥɐqnɹǝq nɯɐʞ ɐʞıɾ ˙ıɐʇuıɔ ɐʇıʞ ƃuɐʎ ƃuɐɹo ɥǝlo ıɐʇuıɔıp ɐʇıʞ ɐʍɥɐq uɐuıʞɐʎǝʞ ɥɐlɐpɐ ıuı dnpıɥ ɯɐlɐp ɹɐsǝqɹǝʇ uɐɐıƃɐɥɐqǝʞ ˙ıʇɐɾǝs uɐɐıƃɐɥɐqǝʞ uɐʞɥɐnqɯǝɯ uɐʞɐ ıʇɐɥ ƃunlǝɹ ɯɐlɐp ıp Continue reading kumpulan kata-kata mutiara motivasi