Posts Tagged ‘Kisah’

Comments Off on Kisah Amanah yang Tiada Bandingnya

Nabi Muhammad SAW bersabda, Suatu ketika, ada seorang lelaki membeli sebidang tanah dari seorang lelaki lain. Beberapa hari kemudian si pembeli menemukan tempayan yang berisi emas di dalam tanah yang ia beli. Maka si pembeli berkata kepada pemilik tanah, “Ambilah emas milikmu ini, sesungguhnya aku hanya membeli tanahmu saja dan aku tidak membeli emas milikmu.” […]