Archive for July 6th, 2013

Comments Off on Materi Kuliah Koperasi Perikanan

Bapak Zainal Abidin, S. Pi GBPP – SAP Module-Pendahuluan Module-Petunjuk Praktikum Module-1 Module-2 Module-3  Module-4 Module-5 Module-6 Module-7 Module-8 Undang – Undang Tahun 1992 No. 25 tentang Perkoperasian Undang – Undang_No._17_Tahun 2012