Comments Off on Hari Besar Islam 2013

http://delhi4cats.files.wordpress.com/2008/11/makkah.jpg

 • 11 Januari 2013 / 28 Safar 1434: Wafat Nabi SAW.
 • 13 Januari 2013  / 1 Rabi`al-Awwal 1434: Hijrah Nabi saw. dari Mekah ke Madinah.
 • 22 Januari 2013  / 10 Rabi`al-Awwal 1434: Pernikahan nabi saw. dengan Khadijah
 • 24 Januari 2013  / 12 Rabi`al-Awwal 1434: Maulid an Nabi SAW dan Kelahiran nabi SAW.
 • 27 Januari 2013  / 15 Rabi`al-Awwal 1434: Pembangunan Masjid Pertama (Quba)
 • 11 Maret 2013 / 28 Rabi`ath-Thani 1434: Perang Hunain
 • 3 Juni 2013 / 24 Rajab 1434: Perang Khaybar (tahun 8 H : 1,426 tahun yang lalu)
 • 6 Juni 2013 / 27 Rajab 1434: Isra Mikraj (tahun 11 H : 1,423 tahun yang lalu); Diutusnya nabi saw.
 • 24 Juni 2013 / 15 Sha`ban 1434: Nisfu Sya’ban.
 • 9 Juli 2013 / 1 Ramadan 1434: 1Ramadhan 1434 H (perkiraan)
 • 25 Juli 2013 / 17 Ramadan 1434: Perang Badr
 • 31 Juli 2013 / 23 Ramadan 1434: Malam Lailatul Qadar
 • 8 Agustus 2013 / 1 Syawal 1434: Idul Fitri 1434 H (perkiraan)
 • 9 Agustus 2013 ? 2 Syawal 1434: Perang Khandaq
 • 21 Agustus 2013 / 14 Syawal 1434: Perang Uhud
 • 15 Oktober 2013 / 10 DzulHijjah 1434: Idul Adha 1434 H
 • 5 November 2013 / 1 Muharram 1435: Tahun Baru Islam 1435 Hijriah
 • 8 November 2013 / 4 Muharram 1435: Nabi Musa  menyebrangi sungai Nil dan Firaun berserta pasukannya tenggelam
 • 14 November 2013 / 10 Muharram 1435: Hari Asyura.
 • 20 November 2013 / 16 Muharram 1435: Perubahan Kiblat.