RSS
 

Tata Cara Mengubur Jenazah dan Syarat Mengubur Jenazah

16 Oct

Bentuk Liang Lahat (Rumaysho.Com)
Syarat mengubur jenazah adalah mayit harus dikuburkan di liang lahat dengan diarahkan ke arah kiblat, mayit dimasukkan dalam kubur dengan mengakhirkan kepala dan dimasukkan dengan lemah lembut.
Bagi yang memasukkan ke liang lahat hendaklah mengucapkan: Bismillah wa ‘alaa millati rosulillah (Dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah).

Larangan Terhadap Kuburan

Dilarang mendirikan bangunan di atas kubur dan tidak boleh kubur disemen. Ini pendapat dalam madzhab Syafi’i namun banyak diselisihi oleh kaum muslimin di negeri kita karena kubur yang ada saat ini dipasang kijing, marmer dan atap.
Padahal terdapat hadits, dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 970). Sudah dibahas oleh Rumaysho.Com: Memasang Kijing, Marmer dan Atap di Atas Kubur.
 
Tidak Boleh Menangisi Mayit Dengan Suara yang Keras
Boleh menangisi mayit asal tidak dengan niyahah (meratap atau meraung-raung dengan suara teriak atau keras), diharapkan keluarga sabar dan ridho. Disunnahkan mentaziyah keluarga mayit hingga hari ketiga setelah pemakaman.
Terdapat hadits tentang menguburkan jenazah yaitu“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiroth.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dua qiroth?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas menjawab, “Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar.” (HR. Bukhari no. 1325 dan Muslim no. 945).
sumber : rumaysho
penjelasan lengkap tentang sholat jenazah tata cara sholat jenazah laki laki
 
Comments Off on Tata Cara Mengubur Jenazah dan Syarat Mengubur Jenazah

Posted in Islam