Activity

  • Akhmad Alvian Nanda posted an update 5 years, 4 months ago

    Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu bekurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.